1566323604_644

Vīsraga taka

Vīsraga dabas taka ir izveidota dabas liegumā “Burtnieku ezera pļavas”. Tas šaurā joslā aptver ezera dienvidu un austrumu krastu 432 ha platībā un ir veidot retu putnu sugu un palieņu pļavu saglabāšanai.

Vīsraga dabas takas iziešanai nepieciešamas aptuveni 45 minūtes. Tā sākas pie Burtnieku muižas parka Sudraba vārtiem, tad cauri parkam ved uz Burtnieka ezera un Ēķinupes palieņu pļavām, kas ir starptautiski nozīmīga aizsargājamo putnu ligzdošanas vieta.

Viens no takas pietrupunktiem ir skatu tornis, no kura labi pārskatāmas Ēķinupes palieņu pļavas un ezera dienvidaustrumu krasts ar smailo Burtnieku baznīcas torni. Atpakaļceļā taka vijas gar ezera krastu garām Livonijas ordeņa pils drupām, uzpludinātajiem dīķiem un ezera pludmalei.

Atgādinām, ka šīs dabas teritorija domāta retu dabas vērtību aizsardzībai, tāpēc aicinām pret apkārtni izturēties īpaši saudzīgi. Lūdzam pārvietoties tikai pa esošo taku un noteikti neatstāt aiz sevis atkritumus. Uzmanīgi vērojot apkārtni un uzvedoties klusi, ir lielāka iespēja ieraudzīt netraucētas dabas norises.


1524056105_642
1566323604_644
Overview map

Info

Tips: taka
GPS: 57.6978, 25.28374
Garums: 1.5km
Apmeklējām: 13 Jul, 2020
Ugunskura iespējas: nav
Marķējums: Marķēta
Skatīt kartē