IMG_2595

Timsmales baltezers

Labiekārtotas atpūtas vietas pie Timsmales Baltezera. Populārs vietējo vidū, iespējams vietas atbrīvojas tikai vēlu. Viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, mezotrofajiem hidroķīmiskajiem rādītājiem, izcilu īpaši aizsargājamās sugas - šaurlapu ežgalvītes atradni. Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes ezeru biotopuIMG_2595

Info

Tips: pikniks
Apmeklējām: 25 Jul, 2015
GPS: 56.6311, 26.18959
Skatīt kartē