P4230071

Sātiņu dīķi

Sātiņu dīķi ir dabas liegums, kas iekļauts Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, ar mākslīgi veidotu dīķu kompleksu, kas atrodas 8 km attālumā no Saldus. Tie aptver 3780 ha lielu teritoriju ar 30 dīķiem. Sātiņu dīķi ir ievērojami ar lielo putnu skaitu ligzdošanas un migrāciju laikā. Arī tuvējie meži ap dīķiem ir daudzu aizsargājamu putnu un sikspārņu sugu dzīves vieta. Taka ir līnijveida, tās galā izbūvēts jauns skatu tornis putnu vērošanai. Pie torņa izvietots arī informācijas stends ar informāciju par teritorijā mītošajām putnu sugām, kā arī informāciju par apkārtnē tūristiem pieejamajiem pakalpojumiem. Ieteicams uzturēšanos saskaņot ar zemes īpašnieku – skatīt norādi takas sākumā.


P4230071
P4230067
P4230063
P4230034
P4230025_3_
P4230014
P4230013
P4230010
P4230001
Overview map

Info

Tips: taka
GPS: 56.62741, 22.34980
Garums: 1.8km
Apmeklējām: 09 Sep, 2018
Ugunskura iespējas: nav
Skatīt kartē