Vekšu taka

Veidstaka
Garums0.5 km
Koordinātes 57.69667, 26.05285
Apsekots
Atrodas 2.1 km no Zīles un ir kā turpinājums Zīles dabas takai, tās garums 0.5 km, apmēram 45 minūšu gājienā ar kājām. Dabā iezīmēta taka ar informatīvajiem stendiem par augu daudzveidību sausās un kaļķainās pļavās, par simtgadīgiem ozoliem, kuros mīt lapu koku praulgrauži, par upju palieņu pļavām, par vecupēm un to veidošanos. Iespēja vērot vecupi un atjaunotas pļavas no 2 platformām.

Skatīt kartē