Timsmales baltezers

Veidspikniks
Garums km
Koordinātes 56.6311, 26.18959
Apsekots2015-07-25
Labiekārtotas atpūtas vietas pie Timsmales Baltezera. Populārs vietējo vidū, iespējams vietas atbrīvojas tikai vēlu. Viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, mezotrofajiem hidroķīmiskajiem rādītājiem, izcilu īpaši aizsargājamās sugas - šaurlapu ežgalvītes atradni. Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes ezeru biotopu

Skatīt kartē

Timsmales baltezers