Piedrujas taka

Veidstaka
Garums2.5 km
Koordinātes 55.7970716, 27.4439833
Apsekots
Taka iepazīstina apmeklētājus ar Piedrujas pilsētu un tās apkārtni. Izvietoti informatīvie stendi. Tā kā taka atrodas pierobežā, lūdzu līdzi ņemiet dokumentus.

Skatīt kartē