Grebļu kalns

Veidstaka
Garums3 km
Koordinātes 56.1787431, 28.1144319
Apsekots
Taka uz šauras strēles starp diviem ezeriem. Dabas liegumā izveidojies īpatnējs mikroklimats, un līdz ar to saglabājies augu sugu komplekss, kas bija raksturīgs Latvijas dabai 4500-2500 gados p.m.ē. Te sastopamas līdz 500 zvīņspārnu sugām, dažas no taureņu sugām ir vienīgās Baltijā.

Skatīt kartē